REKRUTACJA

UWAGA! Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Od dnia 19 stycznia 2015 przedszkole rozpoczęło rekrutację. Należy pobrać kartę zgłoszeniową dziecka w kancelarii przedszkola i prawidłowo wypełnioną dostarczyć do dnia 30 kwietnia.
Prosimy o czytelne wypełnianie kart, pamiętając o numerze PESEL.
Wypełnianie kart dotyczy również dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola.
Przedszkolowo.pl logo