WYPRAWKA

W roku szkolnym 2014/2015, decyzją dyrekcji przedszkola, lista z wyprawką dla poszczególnych oddziałów nie obowiązuje.

Jednakże rodzic ma obowiązek uiszczać comiesięczną kwotę 10 zł u nauczyciela danego oddziału. Zebraną kwotę nauczyciel będzie przeznaczał na zakup materiałów plastyczno-technicznych wg potrzeb swojej grupy.
Przedszkolowo.pl logo